Analytic
Hotline: 08887 08817

4 doanh nghiệp quản trị tốt nhất Việt Nam có gì?

Các doanh nghiệp được quản trị tốt nhất tại Việt Nam tập trung làm tốt và không ngừng nâng cấp bốn yếu tố: chiến lược kinh doanh; năng lực cạnh tranh và sự đổi mới; văn hóa doanh nghiệp; quản trị công ty và tài chính.

Để quản trị doanh nghiệp Việt ngang tầm quốc tế

Việc kết hợp một cách hài hoà giữa trí tuệ Việt và kinh nghiệm toàn cầu đã giúp Deloitte Private tạo nên sức mạnh tổng hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp soi chiếu và nâng cao năng lực quản trị của chính mình trên con đường trở thành doanh nghiệp được quản trị tốt nhất (Best Managed Companies), ngang tầm quốc tế.