Analytic
Hotline: 08887 08817

Báo cáo ESG 2021 của BAT Việt Nam: Lời nói đi đôi với hành động

British American Tobacco (BAT) Việt Nam vừa công bố báo cáo phát triển bền vững năm 2021, trở thành đơn vị tiên phong trong ngành thuốc lá thực hiện báo cáo về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đánh dấu kỷ niệm chặng đường 27 năm có mặt tại Việt Nam.