Analytic
Hotline: 08887 08817

Xây dựng hệ sinh thái bất động sản công nghiệp

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch HĐQT DTJ Group tâm huyết xây dựng một hệ sinh thái bất động sản công nghiệp, giúp kết nối các doanh nghiệp sản xuất, hỗ trợ họ xây dựng chuỗi giá trị để cùng phát triển, vì sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.