Analytic
Hotline: 08887 08817

Những công ty tài chính trong tầm ngắm đổi chủ

Trong số 16 công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động, còn 4 công ty có khả năng đổi chủ để phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng.

MSB đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng hơn 30%

Ngân hàng sẽ thu khoảng 2.000 tỷ đồng lợi nhuận từ bán FCCOM và đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 6.800 tỷ đồng năm sau, song song với tăng trưởng tài sản và CASA.

MSB chuyển nhượng công ty con AMC và chốt bán 100% vốn FCCOM

Ngày 28/12, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) công bố thông tin về việc hoàn tất việc bán công ty con AMC, đồng thời Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết về việc bán 100% vốn công ty tài chính FCCOM cho đối tác nước ngoài.