Analytic
Hotline: 08887 08817

Nới rộng đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp: 'Không thể cào bằng'

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ nên áp dụng đối với những doanh nghiệp thực sự bị sụt giảm về doanh thu.

Chính phủ đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ Kế hoạch và đầu tư soạn thảo, giao Bộ Tài chính báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội trong tháng 4/2020.