Analytic
Hotline: 08887 08817

Quảng Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

Tỉnh đặt mục tiêu trong những tháng cuối năm khởi công ít nhất bốn dự án mới trong các khu công nghiệp, khu kinh tế với giá trị đạt ít nhất 500 triệu USD.

Khu kinh tế Vân Đồn mở cửa đón nhà đầu tư

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn là cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư.

Chính phủ thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.

Xây dựng Vân Đồn thành nơi đáng sống nhất châu Á - Thái Bình Dương

Theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng phê duyệt, khu kinh tế Vân Đồn sẽ trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.