Analytic
Hotline: 08887 08817

Thuduc House bắt tay Louis Land triển khai 5 dự án

Thuduc House và Louis Land vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm triển phát triển 5 dự án bất động sản.

Nhóm Louis Land thấy gì ở địa ốc Hoàng Quân?

Dù hoạt động kinh doanh bết bát, Địa ốc Hoàng Quân đang sở hữu quỹ đất nhà ở xã hội và nhà ở thương mại rộng lớn, điều mà nhóm Louis Land đặc biệt quan tâm.