Analytic
Hotline: 08887 08817

Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị cấm

Luật Đầu tư sửa đổi được Quốc hội thông qua, trong đó đưa dịch vụ đòi nợ vào ngành nghề cấm kinh doanh.

Thêm chế tài với nhà đầu tư không làm đúng cam kết

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, dự án Luật Đầu tư sửa đổi cần bổ sung chế tài với nhà đầu tư không thực hiện cam kết.