Analytic
Hotline: 08887 08817

Tính giá điện một giá khó khả thi

Theo nhiều chuyên gia, việc áp dụng một giá điện là khó khả thi với cơ cấu nguồn điện đang thiếu hiện nay ở Việt Nam.