Analytic
Hotline: 08887 08817

MSB đạt 970 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 sau kiểm toán với lợi nhận trước thuế của MSB đạt trên 970 tỷ đồng, hoàn thành 68% mục tiêu của năm 2020.

MSB đặt mục tiêu 1.439 tỷ đồng lợi nhuận năm 2020

Ngân hàng dự kiến chia cổ tức 10% cho các công đông trong năm nay sau khi giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2019 để tái đầu tư.