Analytic
Hotline: 08887 08817

VNPR nhận giải cống hiến của PRCA Đông Nam Á

Mạng lưới quan hệ công chúng Việt Nam (VNPR) là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam giành giải thưởng của Hiệp hội Quan hệ công chúng và truyền thông thế giới – chi nhánh Đông Nam Á năm 2021.