Analytic
Hotline: 08887 08817

Siêu lợi nhuận của Tân Hiệp Phát: bán chai nước 12.000 đồng lãi 4.000 đồng

Tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi sản phẩm của Tân Hiệp Phát tăng mạnh trong năm ngoái nhờ lợi thế giá vốn nguyên liệu đầu vào.