Analytic
Hotline: 08887 08817

PNJ lọt Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Đây là lần thứ 6 liên tiếp PNJ nhận giải thưởng này. Kết quả có được sau khi Forbes Việt Nam rà soát kỹ lưỡng các chỉ số từ tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, ROE, ROC, EPS trong 5 năm đến chất lượng quản trị doanh nghiệp, mức độ phát triển bền vững của thương hiệu và triển vọng tương lai.

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình vào 'Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam' 4 lần liên tiếp

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã đạt “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2019” do Tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức vào tối 15/8. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận được danh hiệu này.