Analytic
Hotline: 08887 08817

Thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Vương quốc Anh

Việc khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – vương quốc Anh (UKVFTA) cùng với chuyển đổi tư duy và gia tăng năng lực về công nghệ trong sản xuất và thương mại...là những yếu tố quan trọng đối với sự tăng trưởng trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường này.

Kỳ vọng lớn vào hiệp định thương mại tự do với Anh

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất thế giới về thương mại hàng hóa

Trong 50 nước có nền thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới, Việt Nam có mức tăng trưởng nhanh nhất khi dịch chuyển từ vị trí thứ 39 vào năm 2009 lên vị trí thứ 23 vào năm 2019, theo báo cáo của WTO.