Analytic
Hotline: 08887 08817

Kỳ vọng lớn vào hiệp định thương mại tự do với Anh

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất thế giới về thương mại hàng hóa

Trong 50 nước có nền thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới, Việt Nam có mức tăng trưởng nhanh nhất khi dịch chuyển từ vị trí thứ 39 vào năm 2009 lên vị trí thứ 23 vào năm 2019, theo báo cáo của WTO.