Analytic
Hotline: 08887 08817

Nền tảng Vibeji nhận vốn từ Singapore

Vibeji là nền tảng chia sẻ kỹ năng trực tuyến đầu tiên trên thế giới, một Airbnb cho các hoạt động giải trí được phát triển và dẫn dắt bởi một người trẻ thuộc thế hệ millennial.

Vibeji ra mắt nền tảng học trực tuyến cùng người nổi tiếng

Nền tảng Baola hoạt động như một kho kiến thức và kỹ năng đa dạng cho người trẻ tại Việt Nam,được dẫn dắt bởi một thế hệ người nổi tiếng, có ảnh hưởng trong cộng đồng.