Analytic
Hotline: 08887 08817

Khai mạc triển lãm phong cách nội thất Việt Nam

Doanh nghiệp sản xuất nội thất, các đơn vị thiết kế, công ty xây dựng, kinh doanh bất động sản, những bộ sưu tập độc đáo, các vật dụng ứng dụng công nghệ mới… cùng hội tụ đã làm nên Triển Lãm Phong Cách Nội Thất Việt Nam - Vifa GU.