Analytic
Hotline: 08887 08817

Cuộc đua CASA giữa các ngân hàng

Ngày càng nhiều ngân hàng tham gia vào cuộc đua tăng tiền gửi không kỳ hạn (CASA), chi phí để duy trì tỷ lệ CASA ở mức cao sẽ ngày càng lớn. Điều này đồng nghĩa với việc đầu tư ngân hàng số và chính sách khuyến khích phí sẽ làm tăng chi phí hoạt động.

Techcombank dẫn đầu lợi nhuận khối ngân hàng tư nhân

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 76.053 tỷ đồng, chiếm gần 33% tổng tiền gửi, qua đó giúp ngân hàng huy động nguồn vốn giá rẻ lợi nhuận cao.

Cuộc đua tăng CASA của các ngân hàng

Tiền gửi không kỳ hạn (Current Account Savings Account- CASA) là nguồn vốn chi phí thấp mà các ngân hàng đang tìm mọi cách để gia tăng.

Chiến lược phá giá dịch vụ ngân hàng của Techcombank

Thực hiện mục tiêu trở thành ngân hàng giao dịch chính của người dân, Techcombank đã bỏ thu phí giao dịch trực tuyến và đưa ra chương trình hoàn tiền 1% giá trị giao dịch qua thẻ, từ đó tạo ra lợi thế lớn về chi phí huy động vốn lãi suất thấp.