Analytic
Hotline: 08887 08817

Nền tảng tiếp thị bán hàng tận dụng nguồn lực các mẹ bỉm sữa

Cuccu.vn là nền tảng bán hàng cộng tác viên, kết nối giữa đối tượng người cần tuyển đội CTV bán hàng là các doanh nghiệp, nhà cung cấp và đối tượng người có nhu cầu bán hàng theo hình thức CTV không bỏ vốn, nhập hàng ôm hàng là các mẹ bỉm sữa, nhân viên văn phòng, học sinh/sinh viên,...

Nhà sáng lập Cuccu.vn từ chối đề nghị 30 tỷ đồng

Shark Hưng đề nghị tối thiểu 3 tỷ cho 25% cổ phần và nếu Cuccu.vn đạt KPI như đã nói, Shark sẽ đầu tư tối đa 30 tỷ cho 45% cổ phần.