[Infographics] Những phương pháp cơ bản dành cho startup

M.K - 11:26, 14/08/2017

TheLEADERBạn nung nấu trong mình một ý tưởng khởi nghiệp, nhưng làm thế nào để ý tưởng đó trở thành hiện thực? Làm thế nào để việc khởi nghiệp trở nên dễ dàng và có hiệu quả hơn? Infographic dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những điều cơ bản nhất.