Analytic
Hotline: 08887 08817

10 sự kiện - vấn đề kinh tế và quản trị 2018

10 sự kiện - vấn đề kinh tế và quản trị 2018

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Quản trị nhà nước cần cải cách đột phá trong 2018

Quyết liệt cải cách thể chế, hệ thống quản trị nhà nước hay tập trung toàn lực cho tốc độ tăng trưởng là điều mà Chính phủ phải lựa chọn để đạt được những mục tiêu lớn trong năm 2018.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Năm 2018, Việt Nam có những thuận lợi rất cơ bản

Chủ tịch nước: "Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững".

TS. Trần Du Lịch: 10 thách thức kinh tế cần giải quyết trong năm 2018

Theo chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, năm 2018 bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng Chính phủ cần phải tập trung giải quyết những điễm nghẽn của nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tăng trưởng GDP 2017 dự kiến đạt 6,7%

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm 2017, nền kinh tế Việt Nam dự kiến đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng kinh tế đề ra.