Analytic
Hotline: 08887 08817

'Định mức' chi trả chi phí không chính thức đang tăng lên?

Bước vào kỉ nguyên 4.0, khi kinh tế Việt Nam còn cần nhiều đầu tư về tài chính, kĩ thuật và thời gian để có thể sánh vai với nhiều nền kinh tế các trong khu vực, đạo đức kinh doanh hay văn hóa kinh doanh chính là yếu tố đầu tiên cần thay đổi để biến Việt Nam thành quốc gia có môi trường kinh doanh tốt.

Nhức nhối chuyện văn hoá kinh doanh liêm chính

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, việc chi trả các chi phí không chính thức mang lại kết quả tốt hơn khi làm việc với cán bộ công chức nhà nước.