Analytic
Hotline: 08887 08817

Samsung muốn mua điện không qua EVN

Samsung Việt Nam đề xuất được tham gia thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) từ các dự án năng lượng tái tạo trên thị trường điện giao ngay.

Những 'nút thắt' trong ngành điện

Nhiều dự án trọng điểm triển khai chậm so với kế hoạch, cơ cấu nguồn điện, phân bổ nguồn điện theo vùng, miền còn bất cập, một số cơ chế, chính sách chưa hợp lý… là những bất cập hiện hữu của ngành điện.