Analytic
Hotline: 08887 08817

Cho vay hơn 5.000 tỷ đồng mỗi ngày để đạt mục tiêu tăng tín dụng 21%

Như thông lệ hàng năm, ngành ngân hàng bước vào cuộc đua bơm vốn khổng lồ trong các tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng.

Yêu cầu rà soát toàn bộ tài khoản ví điện tử

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 8104/NHNN-TT yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo an toàn hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật

Tín dụng tăng, lãi suất giảm, mua nợ xấu đạt kế hoạch 2017

Báo cáo mới công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, chỉ số tín dụng đối với nền kinh tế liên tục tăng ngay từ những tháng đầu năm 2017 và tăng đều qua các tháng. Các tổ chức tín dụng cũng tích cực giảm lãi xuất cho vay sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước thanh tra lãi suất huy động ngoại tệ

Ngân hàng vi phạm có thể bị xử lý bằng hình thức không chấp thuận mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM...

Ngân hàng Nhà nước sẽ xếp hạng các tổ chức tín dụng

Hiện nay chỉ có các tổ chức quốc tế như Moody's, Fitch và S&P xếp hạng một số ngân hàng ở Việt Nam.

8 nguyên tắc cơ cấu lại hệ thống ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu

Nội dung trong Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn từ 2016 – 2020 vừa được Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước giải trình 6 vấn đề

Thông qua Tổ công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước giải trình, đưa giải pháp về 6 vấn đề như: Không nên để tín dụng “chảy” vào một số 'đại gia' lớn; có giải pháp huy động nguồn lực USD trong dân…