Analytic
Hotline: 08887 08817

SCB tặng 100 giường y tế và 1,3 tỷ đồng chung tay chống dịch Covid-19

Nhằm hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện đang có nhu cầu, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, nhân viên Ngân hàng SCB đã cùng đóng góp gần 1,6 tỷ đồng để mua tặng 100 giường y tế cho các bệnh viện tại các địa phương: TP.HCM, Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Trị.