Analytic
Hotline: 08887 08817

Từ vụ Jungle Boss Tour đến quản trị hành vi nhân viên trong công ty du lịch

Suốt tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua, sự việc một khách du lịch khi tham quan khám phá hang động Pygmy ở Quảng Bình, đã ba lần bị hướng dẫn viên đòi vào lều xin ngủ cùng đã khiến cho dư luận cực kỳ bức xúc.