Analytic
Hotline: 08887 08817

Công ty Tài chính Bưu điện bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Sự kiện này đánh dấu thay đổi mang tính chiến lược tại PTF nhằm kiện toàn công tác quản trị và nhân sự mở đầu cho sự phát triển mới của PTF.

SCB bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc người nước ngoài

SCB vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Chen Yi-Chung (Jeremy Chen) giữ cương vị Quyền Tổng giám đốc.

SCB thay Tổng giám đốc

Ông Hoàng Minh Hoàn, người vừa được bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc của SCB đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại các ngân hàng.

LienVietPostBank bổ nhiệm ông Hồ Nam Tiến giữ quyền Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank vừa có quyết định bổ nhiệm ông Hồ Nam Tiến, Phó tổng giám đốc thường trực giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc từ ngày 17/03/2023. Việc bổ nhiệm nhằm hướng tới sự thay đổi mạnh mẽ theo định hướng chiến lược của LienVietPostBank trong thời gian tới.