Analytic
Hotline: 08887 08817

Cuộc hôn nhân giữa nhà đầu tư và startup

"Chọn nhà đầu tư giống như chọn bạn đời" - Mối quan hệ phức tạp giữa nhà đầu tư và startup đòi hỏi cả lý trí và tình cảm, không phải tự nhiên người ta ví von rằng mối quan hệ này giống như mối quan hệ hôn nhân bởi nó cần được xây dựng trên nền tảng của niềm tin và sự trung thực.

Startup công nghệ Việt Nam vừa có thêm quỹ 200 tỷ đồng

Quỹ mở ICT SaoBacDau quy mô 200 tỷ đồng ra đời giữa sự hợp tác của Công ty Cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu (SaoBacDau Group) và Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (ICM).

HREC tổ chức hội thảo đô thị thông minh

Ngoài giúp các hội viên định hướng dự án theo hướng tích hợp với đô thị thông minh, HREC còn ký kết xây dựng sàn thương mại điện tử trị giá 10 tỷ đồng của công ty Sao Bắc Đẩu.