Analytic
Hotline: 08887 08817

Phát huy mũi nhọn khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam

"Những nhà sáng lập đã lập ra quỹ này nhằm hướng tới hai mục tiêu chiến lược với tỷ trọng hỗ trợ nông nghiệp 80%, còn 20% ở các lĩnh vực khác. Mà muốn khởi nghiệp về nông nghiệp thì phải về nơi có chuồng trại, cánh đồng, đất đai…như các tỉnh thành chuyên về nông nghiệp", ông Phạm Duy Hiếu - Phó chủ tịch SVF kiêm CEO của ABBank cho biết.

Quỹ khởi nghiệp SVF giúp thương mại hóa các ý tưởng khoa học

Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học - công nghệ Việt Nam (SVF), một quỹ đầu tư phi lợi nhuận có trụ sở tại TP.HCM, đã hợp tác để tài trợ cho các nhà khoa học trong nước.