Analytic
Hotline: 08887 08817

Rủi ro lớn từ trái phiếu bất động sản sắp đáo hạn

Khối lượng lớn trái phiếu bất động sản sắp đáo hạn đang đè nặng áp lực lên các doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn vốn từ tín dụng, trái phiếu bị siết chặt và thị trường chậm thanh khoản.

Lựa chọn cho trái chủ khi doanh nghiệp bất động sản mất khả năng thanh toán

Trái chủ có thể đàm phán với tổ chức phát hành giãn kỳ trả nợ, kéo dài kỳ hạn của trái phiếu hoặc chuyển đổi sang mua bất động sản để không phải cắt lỗ và có cơ hội thu hồi khoản đầu tư trong tương lai.

Tự tìm lối thoát khỏi hiểm họa trái phiếu bất động sản

Một số công ty bất động sản bắt buộc phải co cụm lại như một lối thoát cho vấn đề trái phiếu thay vì trông chờ vào biện pháp giải cứu của Chính phủ.