Analytic
Hotline: 08887 08817

Tập đoàn BRG góp “Trăng Bình yên” tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Truyền tải thông điệp “Bảo vệ trẻ em là bảo vệ cho tương lai của chúng ta”, các hoạt động từ thiện của Tập đoàn BRG luôn dành sự quan tâm đặc biệt và những điều tốt nhất cho trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước.