Analytic
Hotline: 08887 08817

4 nhu cầu du lịch đang lên ngôi của du khách Việt

Nhằm giúp các nhà quản lý cơ sở lưu trú khôi phục và xây dựng lại hoạt động kinh doanh vào năm 2022 với những giải pháp thiết thực, Booking.com đã chia sẻ 4 nhu cầu du lịch đang lên ngôi của du khách Việt.