Analytic
Hotline: 08887 08817

Apple Watch có thể bị cấm bán tại Mỹ

Với phán quyết Apple đã vi phạm bằng sáng chế điện tâm đồ (ECG) của công ty y tế AliveCor, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đã đề xuất cấm bán đồng hồ thông minh của hãng ngay tại "sân nhà".