Analytic
Hotline: 08887 08817

Thuduc House tăng vốn, đầu tư thêm 2 dự án nhà ở

Hai dự án sắp được Thuduc House khởi công có tổng vốn đầu tư gần 2.700 tỷ đồng.

Thuduc House chuyển nhượng dự án chiến lược Aster Garden Towers

Từng được coi là một trong những dự án chiến lược, động lực tăng trưởng trong thời gian tới nhưng Aster Garden Towers vừa được Thuduc House hoàn tất chuyển nhượng.