Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhà nghỉ dưỡng cho người già: Tiềm năng bỏ ngỏ

Thực trạng của một xã hội đang già đi và thay đổi trong nhu cầu chăm sóc người cao tuổi là những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của bất động sản dưỡng lão trong thời gian tới.