Analytic
Hotline: 08887 08817

Khánh thành 2 đoạn cao tốc mẫu có độ bền ít nhất 100 năm

Công ty TNHH Hòa Bình đã hoàn thành 2 đoạn đường mẫu là cao tốc đồng bằng, vùng núi và cao tốc trên nền đất yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long sau 81 ngày khảo sát, thiết kế và thi công.

Lý do khiến ông Đường 'bia' lấn sân làm cao tốc

Mong muốn đóng góp cho đất nước những đường cao tốc tuổi thọ vĩnh cửu với chi phí thấp nhất do người Việt làm chủ công nghệ chính là động lực thúc đẩy Công ty TNHH Hòa Bình lấn sân sang lĩnh vực hạ tầng giao thông.