Analytic
Hotline: 08887 08817

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021

Từ tháng 1/2021, hàng loạt chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực, nổi bật trong đó là các chính sách liên quan đến thuế, người lao động, tổ chức mô hình chính quyền đô thị, quy định về hoạt động trên thị trường chứng khoán...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020

Nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực kể từ tháng cuối cùng của năm 2020, trong đó nổi bật là các chính sách liên quan đến hoạt động của báo chí, chính sách về thuế, kê khai tài sản...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020

Từ tháng 11/2020, hàng loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực, nổi bật là việc thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên, các chính sách liên quan đến giáo dục và chính sách dành cho công chức, viên chức.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020

Từ tháng 10/2020, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực, nổi bật là việc phạt nặng với các hành vi như: gửi thư, tin nhắn hay thực hiện cuộc gọi rác; bán hàng xách tay; bán xăng dầu qua thùng can, cột bơm mini; làm hư hại cột cờ, bia chủ quyền...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

Từ tháng 9/2020, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực, nổi bật trong số đó là chính sách liên quan đến thu phí cách ly người nhập cảnh, quay trở lại tên gọi "trạm thu phí", hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020

Từ ngày 1/7/2020, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực, đặc biệt là các chính sách liên quan đến viên chức như bỏ chế độ biên chế suốt đời, thêm trường hợp bị đơn phương cắt hợp đồng...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020

Từ tháng 6/2020, hàng loạt chính sách, quy định liên quan đến các lĩnh vực đầu tư xây dựng, bảo hiểm, tài sản công, ngân sách nhà nước, hỗ trợ nghề nghiệp... sẽ chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020

Từ tháng 5/2020, nhiều chính sách nổi bật liên quan đến ưu đãi đầu tư, ngân hàng, chính sách đối với người lao động cũng như lĩnh vực giáo dục sẽ chính thức có hiệu lực.

Chính sách tiền lương mới có hiệu lực từ tháng 4/2020

Từ tháng 4/2020, nhiều chính sách nổi bật liên quan đến chế độ tiền lương tại các doanh nghiệp, xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng, hoạt động của taxi công nghệ...sẽ chính thức có hiệu lực.

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2020

Buộc thôi việc với công chức, viên chức có hành vi "vòi tiền" người vi phạm; điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam; tiếp tục thí điểm cho vay vốn làm ăn đối với người bán dâm hoàn lương, cai nghiện; quy định mới về điều kiện thanh toán thuốc cho người có thẻ bảo hiểm y tế và một số quy định trong ngành giáo dục là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020.