Analytic
Hotline: 08887 08817

Hành trình khởi nghiệp với con cua lột

Các nhà sáng lập của dự án sản xuất cua lột theo mô hình liên kết chuỗi bền vững của Công ty CP VinaCrab (Phú Yên) đang từng ngày nỗ lực để thực hiện giấc mơ mang con cua lột đến với thị trường quốc tế.