Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuyển đổi số bao trùm và bền vững: Câu chuyện thực tế từ Estonia

Nâng cao năng suất lao động, tinh gọn dịch vụ công, đảm bảo sản xuất kinh doanh thông suốt trong trạng thái bình thường mới là những yêu cầu đặt ra cho Việt Nam có thể được đảm bảo thực hiện thông qua chiến lược chuyển đổi số cấp quốc gia.

World Bank ‘bắt mạch’ 2 lĩnh vực cần cải cách của Việt Nam

Bên cạnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các hành động cần được xác định rõ và khả thi về mặt thực thi, đại diện World Bank nhấn mạnh.

Giám đốc World Bank: Điều kiện tốt để đi với tốc độ nhanh hơn

Ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới chia sẻ những ấn tượng và gợi ý về con đường phát triển của Việt Nam.