Analytic
Hotline: 08887 08817

Miễn phí hàng ngàn tỷ đồng cho giáo dục từ xa mùa Covid-19

Đây mới chỉ là gói cam kết ban đầu của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin Việt Nam với ngành giáo dục và đào tạo trong việc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.