Analytic
Hotline: 08887 08817

Thấy gì qua thương vụ quỹ ngoại mua cổ phần Cen Land và Hải Phát Invest?

Các quỹ đầu tư nước ngoài nhắm đến các công ty bất động sản vừa và nhỏ như SonKIm Land và MB Land.

Dragon Capital bất ngờ mua 15% cổ phần Hải Phát

Công ty Hải Phát Invest sở hữu nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội và đang âm thầm mở rộng ra các tỉnh thành khác.

Reddal: Đầu tư từ các quỹ tư nhân tại Việt Nam 'còn nhỏ và dễ bay hơi'

Reddal cho rằng việc Việt Nam tập trung vào nguồn vốn đầu tư mạo hiểm có thể không giải quyết được những vấn đề cơ bản trong việc phát triển kinh tế và đổi mới.

Muốn huy động vốn quốc tế, phải có chiến lược phát triển bền vững

Công thức phát triển bền vững được các nhà đầu tư cũng như nhà nghiên cứu thống nhất hiện nay là các thành tố về môi trường, xã hội và các cơ chế quản trị để tránh được rủi ro.

Dragon Capital sẽ bán cổ phần cho quỹ đầu tư Hong Kong

Công ty quản lý tài sản Dragon Capital có thể sẽ bán 40% cổ phần cho Caldera Pacific (Hong Kong) và Samsung Securities (Hàn Quốc).