Analytic
Hotline: 08887 08817

Ngẫm về sự liên kết du lịch nhìn từ sáng kiến 'Miền di sản diệu kỳ'

Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam liên kết để tận dụng điểm đến "Miền di sản diệu kỳ" nhưng sao lại bỏ qua Quảng Trị?

Quảng Ninh tiếp tục mục tiêu phát huy hiệu quả 3 đột phá chiến lược

Việc thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược liên quan đến cải cách hành chính, hạ tầng và nguồn nhân lực đã giúp Quảng Ninh bứt phá trong những năm vừa qua và cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đất mỏ.

Chiến lược đột phá cho du lịch Quảng Nam

Dịch bệnh Covid-19 là thời điểm thích hợp để đánh giá, cơ cấu lại ngành du lịch Quảng Nam, với hy vọng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ tạo ra những bước đột phá cho du lịch tỉnh nhà.

Du lịch Quảng Nam quyết hút khách nội địa

Với du lịch Quảng Nam, tái cơ cấu thị trường và sản phẩm, xem xét lại các chuỗi cung ứng và vấn đề sử dụng tài nguyên bền vững… là những giải pháp cấp bách để phục hồi, phát triển sau dịch bệnh.

Du lịch Hội An đang thiếu 'nhạc trưởng'

Là người yêu Hội An từ trong huyết quản, cựu Bí thư thành ủy Hội An Nguyễn Sự cho rằng, trong bối cảnh du lịch Hội An đang gặp khó bởi khủng hoảng đại dịch, vai trò nhạc trưởng của nhà nước lúc này rất quan trọng.