Analytic
Hotline: 08887 08817

Cửa nào cho tư nhân đầu tư, vận hành lưới truyền tải điện?

Việc cho tư nhân tham gia đầu tư, vận hành lưới truyền tải điện cần có tính toán kỹ lưỡng để vừa có hiệu quả, vừa đảm bảo tính ổn định và an ninh năng lượng.

43 dự án truyền tải điện ngóng 10.000 tỷ đồng vốn vay

Nhu cầu thu xếp vốn vay của 43 dự án lưới truyền tải điện khoảng 10.000 tỷ đồng.

4 nút thắt của đường dây 500kV mạch 3

Giải phóng mặt bằng, huy động máy móc, cung ứng vật tư và tài chính của nhà thầu thi công là bốn vướng mắc ảnh hưởng tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 giữ vai trò giải cứu thiếu điện miền Bắc.