Analytic
Hotline: 08887 08817

Masterise Homes tiên phong mang tiêu chuẩn bền vững quốc tế đến Việt Nam

Chung tay trong nỗ lực lực cắt giảm khí thải của Việt Nam, Masterise Homes mới đây đã ký kết hợp tác với 2 doanh nghiệp Anh Quốc tiên phong trong thiết kế và năng lượng bền vững để áp dụng những giải pháp tiên tiến hàng đầu thế giới cho Khu đô thị The Global City.