Analytic
Hotline: 08887 08817

SHB triển khai dịch vụ phối hợp thu ngân sách Nhà nước

Từ ngày 11 /9/2020, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai dịch vụ phối hợp thu ngân sách Nhà nước và thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước.

SHB phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương

Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử...

Bộ Tài chính gửi 56.340 tỷ đồng tại Vietcombank

Tiền gửi của khách hàng tại Vietcombank tăng 16,6% trong 9 tháng đầu năm 2017.

Kho bạc Nhà nước gửi ngân hàng 160 nghìn tỷ đồng

Huy động vốn bằng trái phiếu chính phủ thuận lợi trong khi giải ngân vốn đầu tư công chậm khiến tiền gửi của kho bạc tại ngân hàng tăng cao.