Analytic
Hotline: 08887 08817

Lợi nhuận vượt kế hoạch, MSB dự kiến chia cổ tức tối thiểu 15%

MSB đạt lợi nhuận trước thuế 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 94% so với năm 2019 và bằng 174% kế hoạch đặt ra.

Tổng tài sản của HDBank tăng gần 20% sau 9 tháng

Cùng với tăng trưởng quy mô, lợi nhuận hợp nhất của HDBank cũng đạt 4.381 tỷ, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

MSB lãi 1.660 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt kế hoạch năm

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của MSB đạt 116% kế hoạch năm, xử lý hết các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC. Ngân hàng cũng đang trong quá trình thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE.

LienVietPostBank hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Sau 6 tháng đầu năm, LienVietPostBank đạt 1.004 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương hoàn thành 59% kế hoạch năm 2020 được Đại hội cổ đông thông qua.

LienVietPostBank đặt mục tiêu lợi nhuận tối thiếu 1.700 tỷ đồng

Trong bối cảnh một số ngân hàng gặp khó trong việc chi trả cổ tức hàng năm, LienVietPostBank tiếp tục đặt kế hoạch chi trả cổ tức ở mức 8%.

LienVietPostBank hoàn thành 86% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận trước thuế lũy kế của LienVietPostBank đạt hơn 1.600 tỷ đồng sau 3 quý/2019, hoàn thành 86% mục tiêu kế hoạch năm 2019 và bằng 161% so với cùng kỳ năm 2018.

MSB báo lãi 567 tỷ đồng lợi nhuận sau nửa năm

MSB đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm, tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu tài chính năm 2019 và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán vào cuối năm.

Nam A Bank đạt 442 tỷ đồng lợi nhuận sau 6 tháng

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Nam A Bank đã vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu sau khi ngân hàng tăng cường mở rộng mạng lưới và ra mắt hàng loạt sản phẩm, dịch vụ mới dành cho khách hàng.

LienVietPostBank hoàn thành 59% mục tiêu lợi nhuận 2019

Kết quả khả quan trong nửa đầu năm 2019 đến từ việc ngân hàng đã thay đổi cơ cấu nguồn thu, dẫn đến tỷ trọng thu nhập từ các mảng kinh doanh chủ đạo phát huy hiệu quả rõ rệt.

Lợi nhuận trước thuế của TPBank nửa đầu năm đạt 1.620 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 1.620 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019, chủ yếu do thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh.