Analytic
Hotline: 08887 08817

Công ty Indonesia mua lại startup Mclass của Việt Nam

Trước khi mua lại Mclass, công ty công nghệ giáo dục Ruangguru đã gia nhập thị trường Việt Nam thông qua việc ra mắt nền tảng Kiến Guru với hơn 2,5 triệu học sinh.