Analytic
Hotline: 08887 08817

Vượt khủng hoảng nhờ 1 trang giấy

Trong khi nguyên tắc cơ bản của OKR là dùng mục tiêu chung để dẫn dắt hành vi của mọi tầng nhân sự thì ở nhiều doanh nghiệp Việt, người quản lý lại quyết định hành vi của nhân sự phía dưới, đồng nghĩa với việc yếu tố văn hóa và sự cảm tính vẫn đang là khuynh hướng chủ đạo để quản trị mục tiêu.