Analytic
Hotline: 08887 08817

Anh tìm cách gia nhập TPP hậu Brexit

Các Bộ trưởng khẳng định vấn đề về địa lý sẽ không tạo ra hạn chế trong các cuộc đàm phán.

Cố vấn kinh tế cựu Tổng thống Mỹ Obama: Việt Nam có rất nhiều lợi thế để dẫn đầu khu vực

Theo ông Jason Furman, Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của cựu tổng thống Mỹ Obama, Việt Nam có rất nhiều lợi thế để vươn lên dẫn đầu khu vực.