Analytic
Hotline: 08887 08817

Lạm phát đã hạ nhiệt?

Lạm phát tháng 6/2017 tiếp tục hạ nhiệt so cùng kỳ năm ngoái và là tháng thứ năm liên tiếp giảm.

PMI Việt Nam phục hồi trong tháng 6

Kết quả chỉ số mới nhất cho thấy sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã được cải thiện mạnh mẽ.

PMI Việt Nam giảm mạnh

Diễn biến của chỉ số cho thấy các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất có tốc độ cải thiện là yếu nhất kể từ tháng 3/2016.