Analytic
Hotline: 08887 08817

Phát triển tài chính tiêu dùng để kích cầu kinh tế sau đại dịch

Phát triển tài chính tiêu dùng là một trong những giải pháp thiết thực để kích cầu tiêu dùng trong và sau khủng hoảng.

Các kịch bản phục hồi kinh tế sau đại dịch

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Quốc Phương, hiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại 200 nước, nền kinh tế Việt Nam với độ mở rất cao nên chưa thể mở hoàn toàn như trước đây.